Veselje do znanosti 2023

OPIS PROJEKTA:
Projekt je namenjen dijakom in osnovnošolcem, ki jih zanimajo naravoslovne znanosti. Z zanimivimi eksperimenti jim te znanosti želimo približati, jim prikazati njihovo uporabnost v vsakdanjem življenju ter jih usmeriti v raziskovanje in samostojno odkrivanje na področju naravoslovja. V goste vedno povabimo priznanega strokovnjaka s področja kemije ali fizike. K sodelovanju povabimo tudi podjetja iz Celja in okolice, ki so nam v preteklosti že priskočila na pomoč z materialom za delavnice, nekateri pa so bili celo ko-mentorji v delavnicah.

Prireditev je razdeljena na dva dela, v prvem delu je plenarni prikaz eksperimentov, ki ga pripravi osrednji gost prireditve, v drugem delu pa dijaki in učenci pod mentorstvom naših učiteljev in učiteljev gostujočih šol samostojno izvajajo eksperimente. Del prireditve je namenjen tudi druženju in izmenjavi izkušenj tako med učitelji kot učenci in dijaki. Vsak udeleženec izvede tri do štiri delavnice (odvisno od števila prijavljenih). V projektu dajemo velik poudarek medpredmetnemu povezovanju, kompleksnosti in uporabnosti znanja, razvijanju in osvajanju temeljnih kompetenc, upoštevamo principe avtentičnega učenja ter spodbujamo dijake in učence k razumevanju vseživljenjskega učenja in konkretne uporabnosti znanj. Projekt omogoča tudi medgeneracijsko in medvrstniško druženje. S pomočjo različnih medijev pa promoviramo naravoslovne znanosti tudi v širši prostor.

Arhiv projekta: Veselje do znanosti (gcc.si)

Temeljni cilji projekta:

 • obeležiti svetovni dan znanosti za mir in razvoj.
 • pridobiti uporabno in trajno znanje – v skladu z Delorsovimi stebri poučevanja vpeljati čim bolj uravnotežen, aktiven in medpredmetno naravnan način poučevanja, kar pomeni, da se trudimo, da bi naši dijaki znanje znali koristno uporabiti in da bi znali sodelovati z drugim.
 • razvijanje strpnosti in krepitev medkulturnega dialoga – projektu sodelujejo učenci različnih
  starosti, iz različnih okolij, različnih narodnosti. Želimo doseči čim večjo stopnjo strpnosti in
  sodelovanja med vsemi udeleženci.
 • razvijanje znanj in veščin za reševanje okoljskih izzivov (vključevanje smernic Trajnostnega
  razvoja) – skupne aktivnosti predvidevajo tudi proučevanje tematike trajnostnega razvoja in
  okoljsko pomembnih vsebin.
 • uporaba aktivnih metod poučevanja in osvajanja znanja – eksperimentalno delo, uporaba IKT,
  avtentični pouk, analiza, sklepanje, lastna interpretacija, soočanje mnenj in stališč…
 • udeležence želimo usmeriti v raziskovanje in samostojno odkrivanje uporabnosti naravoslovnih
  znanosti in jih navdušiti za študij na tem področju
 • v projektu upoštevamo socialno in kulturno raznolikost, projekt je naravnan interdisciplinarno.